Bittium vuonna 2016

Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 

  2016
12 kk
2015
15 kk
Liikevaihto 64,2 56,8
Liikevoitto/-tappio 2,5 2,3
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 -0,2
Tulos ennen veroja 3,1 2,1
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,5 2,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   539,0
Kauden tulos 3,5 541,3
Kauden laaja tulos yhteensä 3,5 541,5
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 3,5 541,3
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 3,5  541,5 
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,098 0,020