Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2016 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, KHT Juhani Rönkön päävastuullisena tilintarkastajana. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2016 olivat 206 000 euroa (vuonna 2015 438 000 euroa, joista 83 000 euroa aiheutui jatkuvista liiketoiminnoista ja 355 000 euroa lopetetuista liiketoiminnoista). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 55 000 euroa (96 000 euroa vuonna 2015), veroneuvonnan osuus 40 000 euroa (73 000 euroa vuonna 2015) ja muiden palveluiden osuus 110 000 euroa (268 000 euroa vuonna 2015).