2016

Avainluvut

Tuotteet

11,9

MEUR
Liikevaihto

64,2

MEUR
Palvelut

51,8

MEUR
Liikevoitto

2,5

MEUR

Liikevoitto

4,0%

liikevaihdosta
Kassa ja
likvidit varat

94,9

MEUR
Netto-
velkaantumisaste

-70,3%

Lue lisää

Tärkeimmät lehdistö- tiedotteet

Lue kaikki

Henkilöstö

Yhteensä
623