Bittium vuonna 2016

Taloudellinen kehitys

Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 13,0 prosenttia edellisvuodesta 64,2 miljoonaan euroon (liikevaihto 56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). 

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 11,9 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa vuonna 2015), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista, Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelimien ja niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen toimituksista, muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista sekä biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen johtui lähinnä vertailukaudella yhdysvaltalaiselle asiakkaalle käynnissä olleen erikoisterminaalituoteprojektin tuotetoimitusten päättymisestä. 

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 51,8 miljoonaa euroa (43,4 miljoonaa euroa vuonna 2015). Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoille suuntautuvan palveluliiketoiminnan kysynnän laskusta huolimatta palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2015).

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot). Nettokassavirta oli -27,9 miljoonaa euroa, sisältäen huhtikuussa maksetun osingonjaon, investoinnit uuteen rakenteilla olevaan Oulun toimitilaan ja marraskuussa toteutetun yrityshankinnan (79,5 miljoonaa euroa vuonna 2015, sisältäen Automotive-liiketoiminnan myyntiin sekä peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat sekä suoritettuun vapaaehtoiseen omien osakkeiden lunastamiseen liittyvät kassavirrat). Omavaraisuusaste oli 87,0 prosenttia (90,5 prosenttia 31.12.2015) ja nettovelkaantumisaste -70,3 prosenttia (-88,2 prosenttia 31.12.2015).

Liikevaihto 2014–2016 (MEUR)

 

Liiketulos 2014–2016 (MEUR)

 

Liikevaihto vuosineljänneksittäin 2014–2016 (MEUR)

 

Liiketulos vuosineljänneksittäin 2014–2016 (MEUR)