Osakkeenomistajat

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat vuoden 2016 lopussa yhteensä 1 578 631 osaketta, joka vastaa 4,4 prosentin omistusosuutta yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.