Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa, 19. päivänä helmikuuta 2017

Juhani Rönkkö, KHT
Ernst & Young Oy 
KHT-yhteisö