Hallituksen toimintakertomus

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja mobiili tietoturva-, puolustus- ja viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Merkittävin tuotekehityspanostus katsauskaudella on ensisijaisesti ollut vaativille mobiili tietoturva- ja viranomaismarkkinoille tarkoitettu Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelin. Aktivoiduista tuotekehitysmenoista merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobilen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen jatkokehittämiseen liittyvistä investoinneista.

 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR  2016
12 kk
2015
12 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 6,9 7,3
Aktivoitu taseeseen -0,9 -3,4
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 0,3 0,2
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 6,3 4,2
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 10,8 % 12,9 %

 

Aktivoitujen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä taseessa, MEUR  2016
12 kk
2015
12 kk
Hankintameno kauden alussa 5,6 2,2
Lisäykset kauden aikana 0,9 3,4
Liiketoimintojen hankinta 0,2 0,3
Kauden poistot -0,3 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6,4 5,6