Osakkeenomistajat

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2016

Bittium Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2016 lopussa oli 5,67 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 7,40 euroa ja alin 5,15 euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 126,4 miljoonaa euroa ja 20,9 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 58,6 prosenttia osakekannasta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2016 oli 202,4 miljoonaa euroa.

Osakkeen keskikurssi ja vaihto 2011–2016

 

Osakkeen kurssikehitys Nasdaq Helsingissä 2011–2016